Kasvun asiantuntijat

Kasvustrategia ja liiketoimintasuunnitelma

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Konsulttiyhtymä AIKA - Antti Lehtimäki

Rakennamme kasvupolkuja. Analysoimme liiketoimintasi nykytilan ja kartoitamme uusia markkinamahdollisuuksia.

Rakennamme johdon kanssa yrityksellesi sopivan kasvupolun, joka auttaa erottautumaan pidemmällä aikavälillä.

Ainutlaatuiset kilpailuedut mahdollistavat parhaan kasvun ja kannattavuuden. Kun kasvustrategia ja kehityshankkeet visualisoidaan selkeään malliin, tietää koko henkilöstö mikä on yhteinen suunta. Olemme auttaneet monia yrityksiä vaikeistakin tilanteista uudelle kasvupolulle.


Kasvustrategia

petri merisaari

merifam logo

Merifam Consulting - Petri Merisaari

040 589 1270

www.merifam.fi

Merifam Consulting on liikkeenjohdon konsultointitoimisto, joka on erikoistunut pk-yritysten käytännönläheiseen liiketoiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Petri Merisaari on työskennellyt konsulttina ja kouluttajana vuodesta 1998 lähtien eri konsulttitoimistojen palveluksessa. Hän on hankkinut laajan kokemuksen pk-yritysten liiketoimintasuunnittelusta, strategiatyöstä ja kehitys- ja muutosprojektien toteutuksesta. Erikoisosaamisalueena ovat teknologiateollisuuteen kuuluvat yritykset ja organisaatiot.

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu on pitkäjänteistä työtä, jossa yhdistyvät sekä faktoihin perustuva tieto että yrittäjän omat näkemykset. Tarjoan yrityksille liiketoiminnan strategista suunnittelua, joka perustuu nykytilan analysointiin, liiketoimintaympäristön muutosten tunnistamiseen ja haastetta sisältäviin päämääriin. Nämä yhdistettynä käytännönläheisiin toimenpiteisiin ja realistisiin taloudellisiin suunnitelmiin antavat yritykselle hyvän perustan kasvulle ja toiminnan kehittämiselle.


Myynnin valmennus

Jarmo Selin

selin selin

SelinSelin - Jarmo Selin

+358 (0)500 710 376

www.selinselin.fi

Erica Selin

Erica Selin

+358 (0)40 059 2918

www.selinselin.fi

Myynti on yrityksen tärkein toiminta ja jatkuvuuden lähde. Hyvin organisoitu myynti kantaa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Onnistuakseen myynti vaatii selkeät tavoitteet ja hyvän toimintasuunnitelman.  

Lisäksi tarvitaan aktiivista ja määrätietoista myyntityötä niin olemassa olevien asiakkaiden hoitamisessa kuin uusasiakashankinnassa sekä myyntiä selkeästi ohjaavat mittarit. Käytännön myyntityö vaatii myös paljon henkilökohtaisia taitoja ja osaamista: oikeaa asennetta, asiakaslähtöistä ajattelua, asiakashyötyjen tiedostamista ja erilaisten ratkaisujen myyntitaitoa, asiakas- ja markkinatuntemusta sekä hyviä myynti-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja. Myyntiä tulee myös määrätietoisesti johtaa ja varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Kun haluat saada yrityksesi myyntikunnon ja myynnin johtamisen kohdalleen ja uutta potkua myyntiin, on SelinSelin® ja vankka kokemuksemme palveluksessasi. Kuljetaan yhdessä yrityksesi tavoittelemalla kasvupolulla!


Markkinointiviestintä

sam hansen

lahtinen mantere

Lahtinen & Mantere Oy – Sam Hansén

+358 500 528 073

www.lmand.fi

justus janne

Justus Janné

+358 50 420 1424

timo humalamaki

Timo Humalamäki

+358 400 200 626

Lahtinen & Mantere Oy on vuonna 1984 perustettu täydenpalvelun markkinointiviestintätoimisto, jonka toimipaikat sijaitsevat Helsingissä ja Turussa.

Kokonaisuudessaan yrityksen palveluksessa on 40 henkeä. Yrityksen toimiva johto ja avainhenkilöt omistavat yrityksen kokonaisuudessaan.

Lahtinen Mantere keskittyy osaamisessaan kolmeen osa-alueeseen:

 1. brändi- ja markkinointiviestinnän suunnitteluun
 2. digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun
 3. yritysilmeiden ja pakkausdesignin suunnitteluun

 


Markkinatutkimukset

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Strategisella markkinatutkimuksella selvitetään tai testataan jotain merkittävää uutta. Uuden tulee kasvattaa, luoda parempaa kannattavuutta ja markkina-asemaa yritykselle. Kyse on monesti hypystä aiemmin tuntemattomaan. Uudella tarkoitamme strategisessa markkinatutkimuksessa esimerkiksi: kasvuloikkaa, kuluttajatestausta, kanta-asiakkuuksien kehittämistä, toimialarakenteiden innovatiivista muuttamista, projektiliiketoiminnassa potentiaalisimpien asiakkaiden tunnistamista, nopeaa globaalia markkinatestausta ja investointipäätösten markkinaperusteita.

Konsulttiyhtymä AJAN strategisen markkinatutkimuksen lähtökohta on asiakasyrityksen liiketoiminnan hyvä tuntemus ja näkemys sen kasvumahdollisuuksista. Tarvitaan poikkeuksellisen älykäs tutkimuksen sisältö, jotta saadaan aidosti oikeita ja luotettavia vastauksia kysymyksiin. Pitkä kokemuksemme liikkeenjohdon konsultoinnista on luonut pohjan näkemyksellisyyteen kasvun mahdollisuuksissa, oikeiden kysymysten esittämisessä ja kyvyssä analysoida kerättävää tietoa out-of-the-box.


Johtoryhmäkäytäntöjen valmennus

Great Minds Kirsi kostia

greatminds logo

Great Minds Oy - Kirsi Kostia

040 091 6979

www.greatminds.fi

niko herlin

Niko Herlin

040 555 8088

www.greatminds.fi

Me Great Mindsissa haluamme luoda innostavaa tulevaisuuden liiketoimintaa, olla kasvu- ja kehittymishalukkaiden yritysten unelmien mahdollistaja.

Käytännön kehitystyössä uskomme osallistamiseen ja omakohtaisiin oivalluksiin. Teemme työtämme innostuksella ja intohimolla sekä tartutamme innostuksen myös asiakkaisiimme.

Sparraamme johtoryhmiä saavuttamaan strategiset tavoitteet. Autamme esimerkiksi johtoryhmän tehtäväkentän, kokoonpanon ja strategisen roolin määrittämisessä, samoin kuin sen jäsenten vastuualueiden ja tehtävien täsmentämisessä. Tärkeää on myös suhde yrityksen hallitukseen ja yhteistyön ja roolien kehittäminen suhteessa hallitukseen. Sparraamme myös johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä (mm. asiasisällöt ja vuosikellot) ja strategian arkeen viemisessä sekä koko henkilöstön osallistamisessa ja innostamisessa kohti yhteisiä tavoitteita (mukaan lukien ja strategisten mittareiden käytön ja myös muun muassa strategia- ja kehittämispäivät).

Johtoryhmävalmennuksien lisäksi sparraamme yrityksiä, jotka tavoittelevat ketterää innovaatiokulttuuria kasvun ja tulevaisuuden menestyksen mahdollistajaksi. Autamme yrityksiä kehittämään innovaatio- ja tulevaisuuskuntoisuuttaan. Tämä tarkoittaa systemaattista ja innovatiivista toimintakulttuurin kehittämistä, koko henkilöstön osallistamista innovaatiotyöhön ja konkreettisia arkeen vietyjä, uudenlaisia tekemisen malleja.


Johdon ja esimiesten valmennus

Anja Saine

LMI

LMI Finland - Anja Saine

+358 (0)50 443 4477

www.lmi.fi

LMI-Finlandilla  on yli 20 vuoden kokemus johdon ja esimiesten valmentamisesta kaikenkokoisissa yrityksissä.  Henkilökohtainen valmennuksemme auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa sekä ymmärtämään käyttämättömän potentiaalinsa. Mahdollistamme muutoksen konkreettisten, mitattavissa olevien sekä realististen päämäärien kautta. Coaching on prosessi, jossa autamme ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Asiakkaamme haluavat tukea kasvuun sekä kehittymiseen ja saavat yhteistyömme kautta apua mm. ajankäytön hallinnan, vuorovaikutustaitojen, tuottavuuden, motivoinnin ja johtamistaitojensa kehittämiseen. Toimivien työkalujemme avulla saamme aikaan pysyviä muutoksia sekä asenteissa että arjen toiminnassa. Meillä on taito yksinkertaistaa asioita konkreettisiksi tuloksiksi - nopeasti.

”Jos teet niin kuin olet aina tehnyt, saat mitä sinulla on aina ollut”
- Paul J. Meyer -


Talousvalmennus ja –palvelut

Kati Pokkinen

Rantalainen

Rantalainen - Kati Pokkinen

+358 50 436 7197

www.rantalainen.fi

Birgitta Jaakkola

Birgitta Jaakkola

+358 (0)50 354 4290

Kasvavalla yrityksellä on loistavia ideoita, halua, kehityshankkeita ja kasvustrategioita. Ovatko ideat aina taloudellisesti kannattavia? Riittääkö rahoitus kasvu-uralla pysymiseen? Tähän tarvitaan taloudellista kompassia ja kartanlukijaa.  Liiketoiminnassa tämä kompassi on oikeat mittarit ja kartanlukija sopiva kumppani tulkitsemaan niitä. Oikeat taloushallintojärjestelmät tuottavat tarvittavat luvut ja tiedot, jotka toimivat mittareina. Näitä hyödyntäen kyetään varmistamaan myös tulevaisuuden menestys ja rahan riittävyys.

Analysoimme taloushallintonne nykytilan ja kumppaninanne kehitämme sitä niin, että liiketaloudellisten päätösten tekeminen ja johtaminen helpottuu. Olemme auttaneet monia kasvuyrityksiä optimoimaan tulovirrat ja kulurakenteen. Autamme johtoa nukkumaan yönsä hyvin.


Tuotannon kehittäminen

keijo Selin

KT Selin

KT Selin Oy - Keijo Selin

+358 (0)2 2462 297
+358 (0)40 757 7366

www.kt-selin.fi

KT Selin Oy tarjoaa ja tuottaa konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä asiantuntija-apua yrityksen ja henkilöstön kehittämisessä toiminnan ja prosessien sekä kilpailukyvyn parantamiseksi. Toteutamme kehityshankkeita käytännönläheisesti yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa. Toimintamme ydin on yrityksen sisäisen tehokkuuden eli tuottavuuden parantamisessa keskittymällä arvoa tuottavien toimintojen maksimointiin ja ei arvoa tuottavien minimointiin.


Liikejuridiikka

Jari Malinen

eversheds

Jari Malinen

+358 (0)400 526 377

www.eversheds.com

Touko Raitis

Touko Raitis

+358 (0)40 718 0981

Eversheds on yksi Suomen johtavista asianajotoimistoista. Olemme liikejuridiikkaan erikoistunut täyden palvelun asianajotoimisto. Yhtiö- ja sopimusjuridiikan lisäksi meillä on erityisosaamista yritysten kansainvälistymisestä sekä IPR-, markkinointi- ja tietosuojajuridiikasta. Toimistomme tytäryhtiö Heinonen & Co tarjoaa maailmanlaajuisesti tavaramerkkien, mallioikeuksien ja domain-nimien suojaamiseen, rekisteröintiin ja ylläpitoon liittyviä palveluita.


Yritysjärjestelyt ja rahoitusratkaisut

Urpo Pirila

RSM

RSM Finland Oy - Urpo Pirilä

+358  (0)400 539 374

www.rsm.fi

Jukka Virta

Jukka Virta

+358  (0)400 532 387

RSM International on 120 maassa toimiva tilintarkastusyhteisö, jolla on aktiivista kansainvälistä yhteistyötä eri liiketoiminta-alueilla yli rajojen mm. verotuksessa ja yritysjärjestelyissä. RSM Finland Oy tarjoaa Suomessa neuvontapalveluita yritysten vaativiin erityistilanteisiin liittyen keskeisinä toiminnan kohteina yritysjärjestelyt, rahoituskelpoisuuden arvioinnit, arvonmääritykset, yritysten taloudellinen neuvonanto sekä optimaalisten rahoitusvälineiden määrittäminen ja rahoituksen järjestäminen. Urpo Pirilällä on mittava kokemus lukuisista kotimaisista ja kansainvälisistä yritys- ja rahoitusjärjestelyistä sekä yritysten uudelleensuuntausprojekteista sekä konsulttina että vastuullisena toteuttajana. Viimeisen viiden vuoden aikana yritysjärjestelyprojektien transaktioarvo on yli 4 miljardia euroa. Pirilä on johtanut ja nähnyt useita kymmeniä yritysjärjestely- ja rahoitusjärjestelyprojekteja myös kohdeyrityksien sisältä. Pirilän erityisosaaminen liittyy erilaisiin taloudellisiin ja rahoituksellisiin analyyseihin sekä yritysjärjestelyprojektien johtamiseen. Tämän lisäksi RSM Finland Oy:n yritysjärjestelyistä vastaavana osakkaan Pirilä tekee säännöllisesti yritysten arvonmäärityksiä ja mallintamisia.

Jukka Virralla on laaja kokemus toimimisesta yrityspankkiirina: yli 25 vuoden aikana hän on hoitanut ja johtanut yrityspankkiasiakkuuksia mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin. Virta on ollut mukana mahdollistamassa ja johtamassa yli 100 yrityskauppaa, rakentanut ja toteuttanut yli 1000 räätälöityä rahoitusratkaisua ja tehnyt yli 3000 luottopäätöstä. Hän on Kauppakamarin hyväksymä hallituksen jäsen ja tuntee kattavasti yritys- ja pankkisektorilla Länsi-Suomessa toimivat henkilöt. Osaamisellaan Virta on erikoistunut rakentamaan yritys- ja liiketoimintalähtöisiä lähtöisiä rahoitusratkaisuja sekä järjestämään kullekin yritykselle parhaan mahdollisen rahoituksen. Hänen myötään yritys saa myös käyttöönsä saman neuvotteluvoiman omalle puolelleen kuin pankillakin on: neuvonannon piiriin kuuluvat kaikki yrityksen pankkiasiat kuten esimerkiksi kovenantit, vakuudet ja tuonnin/viennin ratkaisut. Virta paitsi johtaa yrityskauppaprosesseja ostajan tai myyjän lukuun, suorittaa yhtiöiden hiljaisia osto- ja myyntitoimeksiantoja.


Oman pääoman joukkorahoitus / valintakonsultointi

Johanna Siltala

aikalogo

Johanna Siltala

+358 (0)40 506 1508

www.konsulttiyhtymaaika.fi

Löydämme yritykselle rahoituksen “avaimet käteen” periaatteella valitun joukkorahoitusalustan kautta. Yrityksellä voi olla myös mahdollisuus julkisiin rahoitusratkaisuihin (ELY/Tekes). Yrityksen ei tarvitse perehtyä erilaisiin rahoituslähteisiin eikä panostaa aikaa pitkiin sijoittajaneuvotteluihin.

Kiihdyttämämön vaiheet:

 1. Valmistelu: Valmistelun aikana teemme kattavan selvityksen yrityksen kasvupotentiaalista ja rahoitustarpeesta. Kirkastamme yrityksen tarinan rahoittajia kiinnostavaksi. Valmisteluvaihe kestää 4–6 viikkoa.
 2. Rahoitus: Löydämme yritykselle rahoituksen “avaimet käteen” periaatteella valitun joukkorahoitusalustan kautta. Rahoitusvaihe kestää 6–10 viikkoa.
 3. Kiihdytys: Asiantuntijatiimimme antaa täsmäavun liiketoiminnan kehittämiseen ja resursointiin kiihdytysvaiheessa. Kiihdyttäminen on uuden, nopeamman rytmin luomista yrityksen kehittämiseen. Arvioimme sopivan toimintamuodon konsultoinnin ja vuokrajohtajapalveluiden kombinaationa. Kiihdytysvaihe kestää 3–18 kuukautta.

Vieraan pääoman joukkorahoitus

henkilo man

vaurauslogo

Vauraus Oy - Jouni Hannula

050 577 6416

www.vauraus.fi

henkilo man

Vauraus Oy - Ville Urpilainen

+358 40 739 3720

www.vauraus.fi

Paraskaan idea ei jalostu tuotteeksi ilman rahoitusta.

Vauraus Suomi Oy on suomalaisen joukkorahoituksen edelläkävijöitä. Vuonna 2016 yhtiö välitti liki 30 miljoonaa suomalaisille pk-yrityksille ja yhtiön markkinaosuus oli noin 74%. Vaurauden kautta yritys voi hakea vakuudetonta lainaa käyttöpääomaksi tai osaksi suurempaa investointia pankkirahoituksen lisäksi. Vaurauden rahoituksen valttina on vakuudettomuus, nopeus, joustavuus ja helppous.


Yrityksen terveyttäminen

Harri Makinen

incoserv

Incoserv Oy - Harri Mäkinen

+358 (0)50 60115

www.incoserv.fi

Yrityksen terveyttäminen
Metalli- ja konepajateollisuuden erityisosaaminen
Yritysten myyntikuntoon laitto sekä yritysjärjestelyjen jälkeinen haltuunotto

Incoserv Oy on liiketoiminnan kehittämiseen ja terveyttämiseen sekä laadunhallintaan palveluja tarjoava asiantuntijaorganisaatio.

Harri Mäkinen on sertifioitu TMC –konsultti sekä HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) ja hänellä on pitkä käytännön johtamiskokemus. Hän on myös toiminut useiden yritysten hallituksissa. Vahva osaaminen sekä näytöt useiden toimeksiantojen tuloksellista hoitamista ovat saaneet kiitosta niin yrityksiltä kuin yhteistyökumppaneilta.

Toimeksiannot ovat liittyneet yrityksen strategiatyöhön, liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä terveyttämiseen. Terveytettävät yritykset ovat joko olleet jo kriisissä tai sitten vaarassa ajautua kriisiin. On tärkeää hakea ulkopuolista apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa - mielellään jo ensimmäisten vaikeuksien ilmaantuessa. Yrityksen liiketoiminta saattaa tarvita myös ulkopuolisen asiantuntijan apua jo siinä vaiheessa, kun omat kehitystoimenpiteet eivät riitä.


Patentointi

Moosedog Juha Salo

moosedog

Moosedog oy - Juha Salo

+358 (0)40 353 7105

www.moosedog.fi

Janne Aaltonen

Janne Aaltonen

+358 (0)40 5833824

Liiketoimintasi kannalta on oleellista, että innovaatiosi on suojattu. Osana suojaa on riittävä patenttiportfolio, tavaramerkit ja mallisuojat. Moosedog Oy auttaa yritystäsi löytämään tuotteestasi suojaamiskelpoiset piirteet ja rakentamaan niille suojapiirin.


Räätälöidyt ohjelmistot

Sebastian Haapahovi

klopal

Klopal / Klopal Ventures - Sebastian Haapahovi

041 517 1897

www.klopal.fi

Klopal on startup-studio. Rakennamme uusia korkean teknologian yhtiöitä ja kiihdytämme startuppien toimintaa.

Etsitkö softapartneria, joka tuo yritykseen muutakin kuin koodia?

Mukanamme saat liiketoimintaosaamista, uusinta teknologiaa, apua rahoitukseen, näkemystä lanseeraukseen sekä tuotekehitykseen ja osaavan hallituspartnerin. Luotamme omiin kykyihimme luoda kaikkein nykyaikaisinta softaa ja liiketoimintaa niin paljon, että leipämme koostuu vain projekteista, joissa olemme itsekin sitoutettuina mukana.


Prosessien kehittäminen

Jouni Leskinen

Phoster logo

Phoster Oy - Jouni Leskinen

+358 (0)40 760 7098

www.phoster.fi

Phoster Oy tukee yritysten liiketoiminnan kehittämistä strategian käytäntöönpanosta toimintajärjestelmän rakentamiseen. Konsultoinnissa hyödynnämme laajaa kokemustamme useilta toimialoilta ja erityisesti liiketoimintaprosessien mallintamisesta. Mallintamisen tuloksia käytämme projekteissa kehitystarpeiden analysoimisessa ja itse kehitysprojektien suunnittelussa. Viitekehyksenä kehitystyössä sovellamme esimerkiksi BSC-, SCOR-, ECR- tai muita BPR-malleja. Prosessien mallinnus avaa tien jatkuvalle kehittämiselle: henkilöt tuntevat paremmin kokonaisuuden, syy-seuraussuhteet ovat paremmin ymmärrettyjä. Dokumentoidut prosessikuvat toimivat kehitysideoiden ja todellisuuden yhdistävänä mallina.


Kansainvälistyminen

Kari Vahakangas kuva

KV Kasvu - Global Growth Oy - Kari Vähäkangas

0400 157 675

linked

Kari Vähäkangas – saavuta tavoitteesi kansainvälisesti!

 • Oletko ottanut huomioon oikeat asiat kansainvälisessä kasvusuunnitelmassasi?
 • Mitkä ovat kohdemarkkinasi?
 • Miten saat tukea valituilla markkinoilla?
 • Mitä pitäisi ottaa huomioon markkinoille etabloitumisessa ja mikä on oikea operaatiomuoto?
 • Miten valitset parhaat kumppanit ja rakennat toimivan kumppanuusstrategian?

Näihin ja kaikkiin muihinkin yrityksesi kansainvälistymishaasteisiin löydämme yhdessä ratkaisut.

Kari Vähäkangas on toiminut kansainvälistymiskonsulttina maailmalla 15 vuoden ajan johtaen Unkarin ja Puolan vientikeskuksia. Hänellä on syvällinen asiantuntemus yritysten kansainvälistymisprosesseista sekä useilta toimialoilta kuten Cleantech ja valmistava teollisuus.


Hallitus- tai johtoryhmän aktivointi

humap logo

Humap Consultation Oy - Pekka Pirhonen

050 558 7808

www.humap.com

Humap Consultation Oy - Kim Trapp

0400 820 968

www.humap.com

Kasvu edellyttää jatkuvaa uudistumista. Meidän on löydettävä uusia tapoja tehdä yhteistyötä, puhua keskenämme, ajatella yhdessä, uudistua tuottavasti -  ”Reinventing Collaboration”. Organisaation uudistuminen ja liiketoiminnan kasvu on vahvasti riippuvainen kahden avainryhmän yhteistoiminnan aktivoinnista: hallitusryhmä ja johtoryhmä.

 • Hallitus/johtoryhmä on organisaation peili ja malli – sen vaikutus organisaation toimintakulttuuriin ja tuloksellisuuteen on suurin
 • Hallitus/johtoryhmän työskentely on jatkuvasti muotoutuvaa ja uusiutuvaa – ei ole pysyvää, eikä yhtä oikeaa yhteistyön mallia
 • Jokainen hallitus/johtoryhmän jäsen on vastuussa yhteisestä onnistumisesta ja toiminnan kehittämisestä
 • Hallitus/johtoryhmän keskeisin työkalu on vuorovaikutus, jossa kiteytyy yhteinen ymmärrys, tavoite ja tahtotila

Hallitus/johtoryhmän aktivointi -tiimicoaching voi käytännössä tarkoittaa erillistä valmennusprosessia ao. ryhmille, tai yhdistettyä valmennusta. Valmennuksessa työskennellään systeemisen johtamisenkehittämiseksi:

 • Yksilön tasolla - suhde itseen, kyky antaa koko potentiaali ryhmän palvelukseen
 • Ryhmän tasolla - suhteet ryhmän jäsenten välillä, suhteiden johtaminen ja tuottava yhteistyö
 • Organisaation tasolla - suhteet organisaation sisällä ja ulospäin,ryhmän vaikutus koko organisaation kulttuuriin ja asiakassuhteisiin

Mitä hyötyä tästä on? Hallitus/johtoryhmän taitavampi yhteistyö luo edellytykset organisaatiokulttuurin uudistumiseen ja liiketoiminnan kasvuun.

Yritysesittely: Humap Consultation - Tuottavuutta strategisella yhteistyöllä. Kehitämme yhteistyöprosesseja, sovellamme digitaalisia ratkaisuja, uudistamme toimintakulttuuria ja nostamme strategista suorituskykyä.


Henkilöstöratkaisujen asiantuntija

paamaara

paamaara

Minna Tapojärvi, Sanna Tapojärvi-Rasi, Anu Luolila ja Marianne Rönkä

050 407 2720

www.paamaara.com

Päämäärä on yli 20-vuotias turkulainen, yrittäjävetoinen työpsykologisia asiantuntijapalveluita valtakunnallisesti tuottava yritys. Omistajat, psykologit Minna ja Sanna ovat ainakin kolmannen sukupolven pk-yrittäjiä ja tuovat henkilöratkaisuihin liittyvän asiantuntemuksensa myös muiden yrittäjien käyttöön. Heidän apunaan toimeksiannoissa toimivat ekonomi Anu Luolila ja yo-merkonomi Marianne Rönkä. Päätoimisesti Päämäärässä työskentelee neljä henkilöä ja kausiluonteisesti isoissa toimeksiannoissa henkilöstömme moninkertaistuu. Vuosittain Päämäärä tutkii noin 6000 henkilön soveltuvuutta eri aloille ja tehtäviin.

Henkilöresurssien tutkiminen ja tavoitteen mukaisen potentiaalin tunnistaminen on erikoisalamme. Työotteemme on muutokseen suuntaava ja arvioinnissa esitämme tutkitun vahvuudet, riskit, reunaehdot ja kehitystehtävät yrityksen ja tehtävän tarpeisiin peilaten. Yritysmaailma muuttuvine haasteineen on Päämäärälle hyvin tuttua: ymmärrämme niin henkilön ajattelukapasiteetin, luonteen resurssien kuin osaamisen ja kokemuksen merkityksen menestyksen taustalla. Itsetuntemus on keskeinen onnistumisen, hyvinvoinnin ja riskien hallinnan tekijä. Sen vahvistaminen on myös työmme ydintä. Lainaamme mielellämme turkulaista Paavo Nurmea, jonka kuolematon lause hieman mukailtuna kuvaa hyvin millaista lisäarvoa haluamme yrityksellesi tuottaa: ”Ilman Päämäärää pysyt paikallasi tai taannut!”


Verkkosivustot, verkkokaupat ja Google-mainonta

arttu arojoki

Sivustamo Oy

Sivustamo Oy - Arttu Arojoki

040 187 6637

www.sivustamo.fi
linked

ossi laine

Sivustamo Oy - Ossi Laine

040 187 6683

www.sivustamo.fi
linked

Toteutamme yrityksille kotisivuja ja verkkokauppoja sekä Google-mainontaa. Suunnittelemamme selkeät ja hyvännäköiset responsiiviset sivut toimivat kaikilla laitteilla, niin kannettavilla ja pöytäkoneilla kuin mobiililaitteilla ja tableteillakin. Sivut toteutetaan hakukoneystävällisesti ja hakukoneoptimoidaan oikeilla hakusanoilla, jotta sivut tulevat löytymään Googlesta erittäin hyvin. Lisäksi toteutamme tehokasta Google-mainontaa, jonka avulla tavoitetaan juuri oikealla hetkellä ne ihmiset, jotka ovat tekemässä ostopäätöstä tuotteesta tai palvelusta. Olemme ansainneet toiminnallamme Google Partner-tunnuksen. Partner-tunnus osoittaa, että olemme toimintakykyinen, asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja noudatamme Googlen parhaita toimintatapoja.