Kasvun asiantuntijat

Kasvustrategia ja liiketoimintasuunnitelma

antti lehtimaki

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Konsulttiyhtymä AIKA - Antti Lehtimäki

Rakennamme kasvupolkuja. Analysoimme liiketoimintasi nykytilan ja kartoitamme uusia markkinamahdollisuuksia.

Rakennamme johdon kanssa yrityksellesi sopivan kasvupolun, joka auttaa erottautumaan pidemmällä aikavälillä.

Ainutlaatuiset kilpailuedut mahdollistavat parhaan kasvun ja kannattavuuden. Kun kasvustrategia ja kehityshankkeet visualisoidaan selkeään malliin, tietää koko henkilöstö mikä on yhteinen suunta. Olemme auttaneet monia yrityksiä vaikeistakin tilanteista uudelle kasvupolulle.


Kasvustrategia

petri merisaari

merifam logo

Merifam Consulting - Petri Merisaari

040 589 1270

www.merifam.fi

Merifam Consulting on liikkeenjohdon konsultointitoimisto, joka on erikoistunut pk-yritysten käytännönläheiseen liiketoiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Petri Merisaari on työskennellyt konsulttina ja kouluttajana vuodesta 1998 lähtien eri konsulttitoimistojen palveluksessa. Hän on hankkinut laajan kokemuksen pk-yritysten liiketoimintasuunnittelusta, strategiatyöstä ja kehitys- ja muutosprojektien toteutuksesta. Erikoisosaamisalueena ovat teknologiateollisuuteen kuuluvat yritykset ja organisaatiot.

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu on pitkäjänteistä työtä, jossa yhdistyvät sekä faktoihin perustuva tieto että yrittäjän omat näkemykset. Tarjoan yrityksille liiketoiminnan strategista suunnittelua, joka perustuu nykytilan analysointiin, liiketoimintaympäristön muutosten tunnistamiseen ja haastetta sisältäviin päämääriin. Nämä yhdistettynä käytännönläheisiin toimenpiteisiin ja realistisiin taloudellisiin suunnitelmiin antavat yritykselle hyvän perustan kasvulle ja toiminnan kehittämiselle.


Myynnin valmennus

 

 

Haetaan myynnin valmentajia


Markkinointiviestintä

sam hansen

lmsomeco logo

LM Someco – Sam Hansén

+358 500 528 073
sam.hansen@lmsomeco.fi
https://lmsomeco.fi/

 
mikko hed

LM Someco – Mikko Hed

Projektijohtaja
mikko.hed@lmsomeco.fi
+358 503 037 431
https://www.linkedin.com/in/mikkohed/
https://lmsomeco.fi/

LM Someco tarjoaa strategista luovaa suunnittelua, ilmiöitä rakentavaa viestintää, teknologista ymmärrystä ja syvällistä sosiaalisen median osaamista saman katon alta.

Yhdistämällä markkinoinnin, viestinnän ja teknologian mahdollistamme tehokkaamman viestien muutosvoiman asiakkaillemme. Luomme vaikuttavien kosketuspisteiden ketjuja, joissa brändistä johdetaan tavoitteellisia, tunteita herättäviä ja toimintaan johtavia tarinoita. Vain yhtenäiset ja merkitykselliset viestit luovat vaikuttavia kokemuksia.

Markkinatutkimukset

antti lehtimaki

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Strategisella markkinatutkimuksella selvitetään tai testataan jotain merkittävää uutta. Uuden tulee kasvattaa, luoda parempaa kannattavuutta ja markkina-asemaa yritykselle. Kyse on monesti hypystä aiemmin tuntemattomaan. Uudella tarkoitamme strategisessa markkinatutkimuksessa esimerkiksi: kasvuloikkaa, kuluttajatestausta, kanta-asiakkuuksien kehittämistä, toimialarakenteiden innovatiivista muuttamista, projektiliiketoiminnassa potentiaalisimpien asiakkaiden tunnistamista, nopeaa globaalia markkinatestausta ja investointipäätösten markkinaperusteita.

Konsulttiyhtymä AJAN strategisen markkinatutkimuksen lähtökohta on asiakasyrityksen liiketoiminnan hyvä tuntemus ja näkemys sen kasvumahdollisuuksista. Tarvitaan poikkeuksellisen älykäs tutkimuksen sisältö, jotta saadaan aidosti oikeita ja luotettavia vastauksia kysymyksiin. Pitkä kokemuksemme liikkeenjohdon konsultoinnista on luonut pohjan näkemyksellisyyteen kasvun mahdollisuuksissa, oikeiden kysymysten esittämisessä ja kyvyssä analysoida kerättävää tietoa out-of-the-box.


Johdon ja esimiesten valmennus

Anja Saine

LMI

LMI Finland - Anja Saine

+358 (0)50 443 4477

www.lmi.fi

LMI-Finlandilla  on yli 20 vuoden kokemus johdon ja esimiesten valmentamisesta kaikenkokoisissa yrityksissä.  Henkilökohtainen valmennuksemme auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa sekä ymmärtämään käyttämättömän potentiaalinsa. Mahdollistamme muutoksen konkreettisten, mitattavissa olevien sekä realististen päämäärien kautta. Coaching on prosessi, jossa autamme ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Asiakkaamme haluavat tukea kasvuun sekä kehittymiseen ja saavat yhteistyömme kautta apua mm. ajankäytön hallinnan, vuorovaikutustaitojen, tuottavuuden, motivoinnin ja johtamistaitojensa kehittämiseen. Toimivien työkalujemme avulla saamme aikaan pysyviä muutoksia sekä asenteissa että arjen toiminnassa. Meillä on taito yksinkertaistaa asioita konkreettisiksi tuloksiksi - nopeasti.

”Jos teet niin kuin olet aina tehnyt, saat mitä sinulla on aina ollut”
- Paul J. Meyer -


Johtoryhmien valmennus

Sari-Anne Poikkijoki

åma musta 002

Åma Oy - Sari-Anne Poikkijoki

+358 (0)50 5167399
sari-anne@poikkijoki.fi

Åma auttaa Kasvuyrittäjäpalvelussa ihmisiä ja yrityksiä löytämään oman uomansa

  • kehittämällä johtoryhmätyötä
  • valmentamalla teemoista muutoskyvykkyys, muutoksen johtaminen, esimiestyö, työyhteisötaidot, palaute, haasteelliset tilanteet, ihmisten erilaisuus
  • sovittelemalla pulmatilanteissa
  • tukemalla HR-toiminnoissa

Ole yhteydessä. Jutellaan siitä, mikä pitäisi saada uomiinsa ja miten sen voisi tehdä.


Talousvalmennus ja -palvelut


Tuotannon kehittäminen

keijo Selin

KT Selin

KT Selin Oy - Keijo Selin

+358 (0)2 2462 297
+358 (0)40 757 7366

www.kt-selin.fi

KT Selin Oy tarjoaa ja tuottaa konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä asiantuntija-apua yrityksen ja henkilöstön kehittämisessä toiminnan ja prosessien sekä kilpailukyvyn parantamiseksi. Toteutamme kehityshankkeita käytännönläheisesti yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa. Toimintamme ydin on yrityksen sisäisen tehokkuuden eli tuottavuuden parantamisessa keskittymällä arvoa tuottavien toimintojen maksimointiin ja ei arvoa tuottavien minimointiin.


Liikejuridiikka

Jari Malinen

eversheds logo

Jari Malinen

+358 (0)400 526 377

www.eversheds.com

Touko Raitis

Touko Raitis

+358 (0)40 718 0981

Eversheds Asianajotoimisto Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut täyden palvelun toimisto. Yhtiö- ja sopimusjuridiikan lisäksi meillä on erityisosaamista yritysten kansainvälistymisestä sekä IPR-, markkinointi- ja tietosuojajuridiikasta. Toimistomme tytäryhtiö Heinonen & Co tarjoaa asiakkaillemme yhden luukun periaatteella maailmanlaajuisesti tavaramerkkien, mallioikeuksien ja domain-nimien suojaamiseen, rekisteröintiin ja ylläpitoon tarvittavat palvelut. Liikejuridiikan lisäksi hoidamme kattavasti kaikki asiakkaittemme henkilökohtaiseen talouteen liittyvät lakiasiat.


Yritysjärjestelyt ja rahoitusratkaisut

Urpo Pirila

RSM

RSM Finland Oy - Urpo Pirilä

+358  (0)400 539 374

www.rsm.fi

Jukka Virta

Jukka Virta

+358  (0)400 532 387

RSM International on 120 maassa toimiva tilintarkastusyhteisö, jolla on aktiivista kansainvälistä yhteistyötä eri liiketoiminta-alueilla yli rajojen mm. verotuksessa ja yritysjärjestelyissä. RSM Finland Oy tarjoaa Suomessa neuvontapalveluita yritysten vaativiin erityistilanteisiin liittyen keskeisinä toiminnan kohteina yritysjärjestelyt, rahoituskelpoisuuden arvioinnit, arvonmääritykset, yritysten taloudellinen neuvonanto sekä optimaalisten rahoitusvälineiden määrittäminen ja rahoituksen järjestäminen. Urpo Pirilällä on mittava kokemus lukuisista kotimaisista ja kansainvälisistä yritys- ja rahoitusjärjestelyistä sekä yritysten uudelleensuuntausprojekteista sekä konsulttina että vastuullisena toteuttajana. Viimeisen viiden vuoden aikana yritysjärjestelyprojektien transaktioarvo on yli 4 miljardia euroa. Pirilä on johtanut ja nähnyt useita kymmeniä yritysjärjestely- ja rahoitusjärjestelyprojekteja myös kohdeyrityksien sisältä. Pirilän erityisosaaminen liittyy erilaisiin taloudellisiin ja rahoituksellisiin analyyseihin sekä yritysjärjestelyprojektien johtamiseen. Tämän lisäksi RSM Finland Oy:n yritysjärjestelyistä vastaavana osakkaan Pirilä tekee säännöllisesti yritysten arvonmäärityksiä ja mallintamisia.

Jukka Virralla on laaja kokemus toimimisesta yrityspankkiirina: yli 25 vuoden aikana hän on hoitanut ja johtanut yrityspankkiasiakkuuksia mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin. Virta on ollut mukana mahdollistamassa ja johtamassa yli 100 yrityskauppaa, rakentanut ja toteuttanut yli 1000 räätälöityä rahoitusratkaisua ja tehnyt yli 3000 luottopäätöstä. Hän on Kauppakamarin hyväksymä hallituksen jäsen ja tuntee kattavasti yritys- ja pankkisektorilla Länsi-Suomessa toimivat henkilöt. Osaamisellaan Virta on erikoistunut rakentamaan yritys- ja liiketoimintalähtöisiä lähtöisiä rahoitusratkaisuja sekä järjestämään kullekin yritykselle parhaan mahdollisen rahoituksen. Hänen myötään yritys saa myös käyttöönsä saman neuvotteluvoiman omalle puolelleen kuin pankillakin on: neuvonannon piiriin kuuluvat kaikki yrityksen pankkiasiat kuten esimerkiksi kovenantit, vakuudet ja tuonnin/viennin ratkaisut. Virta paitsi johtaa yrityskauppaprosesseja ostajan tai myyjän lukuun, suorittaa yhtiöiden hiljaisia osto- ja myyntitoimeksiantoja.


Liiketoiminnan konseptointi ja brändin rakentaminen

Johanna Siltala

aikalogo

Johanna Siltala

+358 (0)40 506 1508

www.konsulttiyhtymaaika.fi

Tulen auttamaan yritystäsi kaupallisen toiminnan vauhdittamisessa. Lähdemme liikkeelle yrityksen arvoista ja tavoitteista. Käymme läpi vallitsevat trendit, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan. Markkinatilanne ja kilpailijat selvitetään. Asiakkaan tarpeiden tunteminen ja niihin selkeästi vastaaminen on homman juju. Tuotteistus ja palvelumuotoilu helpottavat ostamista, joten näitä välineitä käytämme. Markkinointiin etsimme parhaat ja kustannustehokkaat välineet. Yrityksesi hyvä verkkonäkyminen on elinehto, joten siihen paneudumme erityisesti. Etsitään yhdessä yrityksesi kilpailuvaltti ja optimoidaan asiakaskokemus.

Yli 20 vuotta elintarvikealan brändimarkkinoinnissa ja yli 5 vuotta pienempien yritysten markkinoinnin asiantuntijana on tuonut Johanna Siltalalle erityisosaamista kuluttajaliiketoiminnasta sekä palveluyrityksistä. Verkostoituminen ja koulutus SOTE-alalle on antanut Johanna Siltalalle valmiudet auttaa myös SOTE-alan yrityksiä.


Oman pääoman joukkorahoitus / valintakonsultointi

Löydämme yritykselle rahoituksen “avaimet käteen” periaatteella valitun joukkorahoitusalustan kautta. Yrityksellä voi olla myös mahdollisuus julkisiin rahoitusratkaisuihin (ELY/Tekes). Yrityksen ei tarvitse perehtyä erilaisiin rahoituslähteisiin eikä panostaa aikaa pitkiin sijoittajaneuvotteluihin.

 

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Konsulttiyhtymä AIKA - Antti Lehtimäki

Rakennamme kasvupolkuja. Analysoimme liiketoimintasi nykytilan ja kartoitamme uusia markkinamahdollisuuksia.

Rakennamme johdon kanssa yrityksellesi sopivan kasvupolun, joka auttaa erottautumaan pidemmällä aikavälillä.

Ainutlaatuiset kilpailuedut mahdollistavat parhaan kasvun ja kannattavuuden. Kun kasvustrategia ja kehityshankkeet visualisoidaan selkeään malliin, tietää koko henkilöstö mikä on yhteinen suunta. Olemme auttaneet monia yrityksiä vaikeistakin tilanteista uudelle kasvupolulle.

Yrityksen terveyttäminen


 

Harri Makinen

incoserv

Incoserv Oy - Harri Mäkinen

+358 (0)50 60115

www.incoserv.fi

Yrityksen terveyttäminen
Metalli- ja konepajateollisuuden erityisosaaminen
Yritysten myyntikuntoon laitto sekä yritysjärjestelyjen jälkeinen haltuunotto

Incoserv Oy on liiketoiminnan kehittämiseen ja terveyttämiseen sekä laadunhallintaan palveluja tarjoava asiantuntijaorganisaatio.

Harri Mäkinen on sertifioitu TMC-konsultti sekä HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) ja hänellä on pitkä käytännön johtamiskokemus. Hän on myös toiminut useiden yritysten hallituksissa. Vahva osaaminen sekä näytöt useiden toimeksiantojen tuloksellista hoitamista ovat saaneet kiitosta niin yrityksiltä kuin yhteistyökumppaneilta.

Toimeksiannot ovat liittyneet yrityksen strategiatyöhön, liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä terveyttämiseen. Terveytettävät yritykset ovat joko olleet jo kriisissä tai sitten vaarassa ajautua kriisiin. On tärkeää hakea ulkopuolista apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa - mielellään jo ensimmäisten vaikeuksien ilmaantuessa. Yrityksen liiketoiminta saattaa tarvita myös ulkopuolisen asiantuntijan apua jo siinä vaiheessa, kun omat kehitystoimenpiteet eivät riitä.


Patentointi

Moosedog Juha Salo

moosedog

Moosedog oy - Juha Salo

+358 (0)40 353 7105

www.moosedog.fi

Janne Aaltonen

Janne Aaltonen

+358 (0)40 5833824

Liiketoimintasi kannalta on oleellista, että innovaatiosi on suojattu. Osana suojaa on riittävä patenttiportfolio, tavaramerkit ja mallisuojat. Moosedog Oy auttaa yritystäsi löytämään tuotteestasi suojaamiskelpoiset piirteet ja rakentamaan niille suojapiirin.


Räätälöidyt ohjelmistot


Prosessien kehittäminen

Jouni Leskinen

Phoster logo

Phoster Oy - Jouni Leskinen

+358 (0)40 760 7098

www.phoster.fi

Phoster Oy tukee yritysten liiketoiminnan kehittämistä strategian käytäntöönpanosta toimintajärjestelmän rakentamiseen. Konsultoinnissa hyödynnämme laajaa kokemustamme useilta toimialoilta ja erityisesti liiketoimintaprosessien mallintamisesta. Mallintamisen tuloksia käytämme projekteissa kehitystarpeiden analysoimisessa ja itse kehitysprojektien suunnittelussa. Viitekehyksenä kehitystyössä sovellamme esimerkiksi BSC-, SCOR-, ECR- tai muita BPR-malleja. Prosessien mallinnus avaa tien jatkuvalle kehittämiselle: henkilöt tuntevat paremmin kokonaisuuden, syy-seuraussuhteet ovat paremmin ymmärrettyjä. Dokumentoidut prosessikuvat toimivat kehitysideoiden ja todellisuuden yhdistävänä mallina.


Kansainvälistyminen

Kari Vahakangas kuva

KV Kasvu - Global Growth Oy - Kari Vähäkangas

0400 157 675

linked

Kari Vähäkangas – saavuta tavoitteesi kansainvälisesti!

  • Oletko ottanut huomioon oikeat asiat kansainvälisessä kasvusuunnitelmassasi?
  • Mitkä ovat kohdemarkkinasi?
  • Miten saat tukea valituilla markkinoilla?
  • Mitä pitäisi ottaa huomioon markkinoille etabloitumisessa ja mikä on oikea operaatiomuoto?
  • Miten valitset parhaat kumppanit ja rakennat toimivan kumppanuusstrategian?

Näihin ja kaikkiin muihinkin yrityksesi kansainvälistymishaasteisiin löydämme yhdessä ratkaisut.

Kari Vähäkangas on toiminut kansainvälistymiskonsulttina maailmalla 15 vuoden ajan johtaen Unkarin ja Puolan vientikeskuksia. Hänellä on syvällinen asiantuntemus yritysten kansainvälistymisprosesseista sekä useilta toimialoilta kuten Cleantech ja valmistava teollisuus.


 

Henkilöstöratkaisujen asiantuntija

Tapio Kallinen

Phoster logo

Kallinen Consulting Oy - Tapio Kallinen

040 356 8772

www.kallinenconsulting.fi

linked

Kallinen Consulting Oy on monipuolisia, räätälöityjä henkilöstöratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaitaan koko henkilöstön elinkaaren ajan. Oli kyseessä sitten perinteinen uuden työntekijän rekrytointi, vaativampi avainhenkilön suorahaku tai joskus valitettavasti ajankohtainen henkilöstön vähentäminen, toimii Kallinen Consulting tukenasi koko prosessin ajan. Yrityksen kantavana ajatuksena on tuntea asiakas niin hyvin, että ratkaisut voidaan hioa yhdessä jo ennen ongelmaa!

Yrityksen perustaja Tapio Kallinen on toiminut erilaisissa rooleissa henkilöstöalalla Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla jo 12 vuoden ajan, joista viimeiset neljä vuotta yrittäjänä.


Verkkosivustot, verkkokaupat ja markkinointi

Arttu Arojoki

Sivustamo Oy

Sivustamo Oy - Arttu Arojoki

040 187 6637

www.sivustamo.fi
linked

henri wikström

Henri Wikström

040 187 6612

www.sivustamo.fi
linked

Täyden palvelun markkinointikumppani. Sivustamo Oy:n tarina alkoi vuonna 2006. Kotisivujen lisäksi Sivustamo tarjoaa verkkokauppoja, markkinointia ja mainontaa, sisällöntuotantoa, graafista suunnittelua sekä video- ja valokuvausta. Se työllistää kolmetoista oman alansa asiantuntijaa ja kasvaa yhä. Lue lisää sivuilta: www.sivustamo.fi