Kasvun asiantuntijat

Kasvustrategia ja liiketoimintasuunnitelma

Antti Lehtimäki

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Konsulttiyhtymä AIKA - Antti Lehtimäki

Rakennamme kasvupolkuja. Analysoimme liiketoimintasi nykytilan ja kartoitamme uusia markkinamahdollisuuksia.

Rakennamme johdon kanssa yrityksellesi sopivan kasvupolun, joka auttaa erottautumaan pidemmällä aikavälillä.

Ainutlaatuiset kilpailuedut mahdollistavat parhaan kasvun ja kannattavuuden. Kun kasvustrategia ja kehityshankkeet visualisoidaan selkeään malliin, tietää koko henkilöstö mikä on yhteinen suunta. Olemme auttaneet monia yrityksiä vaikeistakin tilanteista uudelle kasvupolulle.


Kasvustrategia

petri merisaari

merifam logo

Merifam Consulting - Petri Merisaari

040 589 1270

www.merifam.fi

Merifam Consulting on liikkeenjohdon konsultointitoimisto, joka on erikoistunut pk-yritysten käytännönläheiseen liiketoiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Petri Merisaari on työskennellyt konsulttina ja kouluttajana vuodesta 1998 lähtien eri konsulttitoimistojen palveluksessa. Hän on hankkinut laajan kokemuksen pk-yritysten liiketoimintasuunnittelusta, strategiatyöstä ja kehitys- ja muutosprojektien toteutuksesta. Erikoisosaamisalueena ovat teknologiateollisuuteen kuuluvat yritykset ja organisaatiot.

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu on pitkäjänteistä työtä, jossa yhdistyvät sekä faktoihin perustuva tieto että yrittäjän omat näkemykset. Tarjoan yrityksille liiketoiminnan strategista suunnittelua, joka perustuu nykytilan analysointiin, liiketoimintaympäristön muutosten tunnistamiseen ja haastetta sisältäviin päämääriin. Nämä yhdistettynä käytännönläheisiin toimenpiteisiin ja realistisiin taloudellisiin suunnitelmiin antavat yritykselle hyvän perustan kasvulle ja toiminnan kehittämiselle.


Myynnin valmennus

Jukka

Evium

Evium Oy – Jukka Vesala

050 4989112

www.evium.fi
linked

Jukka Vesala, Evium Oy, on myynnin ja markkinoinnin sekä kansainvälistymisen ammattilainen. Yli 20 vuotta kokemusta asiakaspalvelusta, myynnistä ja niiden kehittämisestä ja johtamisesta eri toimialoilla ja erilaisissa organisaatioissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yrittäjäkokemusta 10 vuoden ajalta ja kokemusta kymmenien pk-yritysten konsultoinnista ja rekrytointiprojekteista viimeisen 10 vuoden ajalta. Koulutuksia ja valmennuksia suunnittelemassa ja vetämässä viimeisen 5 vuoden aikana.

Erityisosaaminen: Asiakaslähtöisen toimintatavan valmennus, asiakaspalveluhenkilöstön koulutus ja rekrytointi, myynnin kehittäminen ja myyntitiimin rekrytointi sekä valmennus, markkinoinnin konsultointi ja oikeiden kanavien valinta, kansainvälistymisen prosessit ja projektit.


Markkinointiviestintä

sam hansen

lahtinen mantere

Lahtinen & Mantere Oy – Sam Hansén

+358 500 528 073

www.lmand.fi

justus janne

Justus Janné

+358 50 420 1424

Lahtinen & Mantere Oy on vuonna 1984 perustettu täydenpalvelun markkinointiviestintätoimisto, jonka toimipaikat sijaitsevat Helsingissä ja Turussa.

Kokonaisuudessaan yrityksen palveluksessa on 40 henkeä. Yrityksen toimiva johto ja avainhenkilöt omistavat yrityksen kokonaisuudessaan.

Lahtinen Mantere keskittyy osaamisessaan kolmeen osa-alueeseen:

 1. brändi- ja markkinointiviestinnän suunnitteluun
 2. digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun
 3. yritysilmeiden ja pakkausdesignin suunnitteluun

 


Markkinatutkimukset

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Strategisella markkinatutkimuksella selvitetään tai testataan jotain merkittävää uutta. Uuden tulee kasvattaa, luoda parempaa kannattavuutta ja markkina-asemaa yritykselle. Kyse on monesti hypystä aiemmin tuntemattomaan. Uudella tarkoitamme strategisessa markkinatutkimuksessa esimerkiksi: kasvuloikkaa, kuluttajatestausta, kanta-asiakkuuksien kehittämistä, toimialarakenteiden innovatiivista muuttamista, projektiliiketoiminnassa potentiaalisimpien asiakkaiden tunnistamista, nopeaa globaalia markkinatestausta ja investointipäätösten markkinaperusteita.

Konsulttiyhtymä AJAN strategisen markkinatutkimuksen lähtökohta on asiakasyrityksen liiketoiminnan hyvä tuntemus ja näkemys sen kasvumahdollisuuksista. Tarvitaan poikkeuksellisen älykäs tutkimuksen sisältö, jotta saadaan aidosti oikeita ja luotettavia vastauksia kysymyksiin. Pitkä kokemuksemme liikkeenjohdon konsultoinnista on luonut pohjan näkemyksellisyyteen kasvun mahdollisuuksissa, oikeiden kysymysten esittämisessä ja kyvyssä analysoida kerättävää tietoa out-of-the-box.


Johdon ja esimiesten valmennus

Anja Saine

LMI

LMI Finland - Anja Saine

+358 (0)50 443 4477

www.lmi.fi

LMI-Finlandilla  on yli 20 vuoden kokemus johdon ja esimiesten valmentamisesta kaikenkokoisissa yrityksissä.  Henkilökohtainen valmennuksemme auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa sekä ymmärtämään käyttämättömän potentiaalinsa. Mahdollistamme muutoksen konkreettisten, mitattavissa olevien sekä realististen päämäärien kautta. Coaching on prosessi, jossa autamme ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Asiakkaamme haluavat tukea kasvuun sekä kehittymiseen ja saavat yhteistyömme kautta apua mm. ajankäytön hallinnan, vuorovaikutustaitojen, tuottavuuden, motivoinnin ja johtamistaitojensa kehittämiseen. Toimivien työkalujemme avulla saamme aikaan pysyviä muutoksia sekä asenteissa että arjen toiminnassa. Meillä on taito yksinkertaistaa asioita konkreettisiksi tuloksiksi - nopeasti.

”Jos teet niin kuin olet aina tehnyt, saat mitä sinulla on aina ollut”
- Paul J. Meyer -


Johtoryhmien valmennus

Sari-Anne Poikkijoki

Åma Oy - Sari-Anne Poikkijoki

+358 (0)50 5167399

Åma auttaa Kasvuyrittäjäpalvelussa ihmisiä ja yrityksiä löytämään oman uomansa

 • kehittämällä johtoryhmätyötä
 • valmentamalla teemoista muutoskyvykkyys, muutoksen johtaminen, esimiestyö, työyhteisötaidot, palaute, haasteelliset tilanteet, ihmisten erilaisuus
 • sovittelemalla pulmatilanteissa
 • tukemalla HR-toiminnoissa

Ole yhteydessä. Jutellaan siitä, mikä pitäisi saada uomiinsa ja miten sen voisi tehdä.


Talousvalmennus ja -palvelut


Tuotannon kehittäminen

keijo Selin

KT Selin

KT Selin Oy - Keijo Selin

+358 (0)2 2462 297
+358 (0)40 757 7366

www.kt-selin.fi

KT Selin Oy tarjoaa ja tuottaa konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä asiantuntija-apua yrityksen ja henkilöstön kehittämisessä toiminnan ja prosessien sekä kilpailukyvyn parantamiseksi. Toteutamme kehityshankkeita käytännönläheisesti yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa. Toimintamme ydin on yrityksen sisäisen tehokkuuden eli tuottavuuden parantamisessa keskittymällä arvoa tuottavien toimintojen maksimointiin ja ei arvoa tuottavien minimointiin.


Liikejuridiikka

Jari Malinen

eversheds

Jari Malinen

+358 (0)400 526 377

www.eversheds.com

Touko Raitis

Touko Raitis

+358 (0)40 718 0981

Eversheds on yksi Suomen johtavista asianajotoimistoista. Olemme liikejuridiikkaan erikoistunut täyden palvelun asianajotoimisto. Yhtiö- ja sopimusjuridiikan lisäksi meillä on erityisosaamista yritysten kansainvälistymisestä sekä IPR-, markkinointi- ja tietosuojajuridiikasta. Toimistomme tytäryhtiö Heinonen & Co tarjoaa asiakkaillemme yhden luukun periaatteella maailmanlaajuisesti tavaramerkkien, mallioikeuksien ja domain-nimien suojaamiseen, rekisteröintiin ja ylläpitoon tarvittavat palvelut. Liikejuridiikan lisäksi hoidamme kattavasti kaikki asiakkaittemme henkilökohtaiseen talouteen liittyvät lakiasiat.


Yritysjärjestelyt ja rahoitusratkaisut

Urpo Pirila

RSM

RSM Finland Oy - Urpo Pirilä

+358  (0)400 539 374

www.rsm.fi

Jukka Virta

Jukka Virta

+358  (0)400 532 387

RSM International on 120 maassa toimiva tilintarkastusyhteisö, jolla on aktiivista kansainvälistä yhteistyötä eri liiketoiminta-alueilla yli rajojen mm. verotuksessa ja yritysjärjestelyissä. RSM Finland Oy tarjoaa Suomessa neuvontapalveluita yritysten vaativiin erityistilanteisiin liittyen keskeisinä toiminnan kohteina yritysjärjestelyt, rahoituskelpoisuuden arvioinnit, arvonmääritykset, yritysten taloudellinen neuvonanto sekä optimaalisten rahoitusvälineiden määrittäminen ja rahoituksen järjestäminen. Urpo Pirilällä on mittava kokemus lukuisista kotimaisista ja kansainvälisistä yritys- ja rahoitusjärjestelyistä sekä yritysten uudelleensuuntausprojekteista sekä konsulttina että vastuullisena toteuttajana. Viimeisen viiden vuoden aikana yritysjärjestelyprojektien transaktioarvo on yli 4 miljardia euroa. Pirilä on johtanut ja nähnyt useita kymmeniä yritysjärjestely- ja rahoitusjärjestelyprojekteja myös kohdeyrityksien sisältä. Pirilän erityisosaaminen liittyy erilaisiin taloudellisiin ja rahoituksellisiin analyyseihin sekä yritysjärjestelyprojektien johtamiseen. Tämän lisäksi RSM Finland Oy:n yritysjärjestelyistä vastaavana osakkaan Pirilä tekee säännöllisesti yritysten arvonmäärityksiä ja mallintamisia.

Jukka Virralla on laaja kokemus toimimisesta yrityspankkiirina: yli 25 vuoden aikana hän on hoitanut ja johtanut yrityspankkiasiakkuuksia mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin. Virta on ollut mukana mahdollistamassa ja johtamassa yli 100 yrityskauppaa, rakentanut ja toteuttanut yli 1000 räätälöityä rahoitusratkaisua ja tehnyt yli 3000 luottopäätöstä. Hän on Kauppakamarin hyväksymä hallituksen jäsen ja tuntee kattavasti yritys- ja pankkisektorilla Länsi-Suomessa toimivat henkilöt. Osaamisellaan Virta on erikoistunut rakentamaan yritys- ja liiketoimintalähtöisiä lähtöisiä rahoitusratkaisuja sekä järjestämään kullekin yritykselle parhaan mahdollisen rahoituksen. Hänen myötään yritys saa myös käyttöönsä saman neuvotteluvoiman omalle puolelleen kuin pankillakin on: neuvonannon piiriin kuuluvat kaikki yrityksen pankkiasiat kuten esimerkiksi kovenantit, vakuudet ja tuonnin/viennin ratkaisut. Virta paitsi johtaa yrityskauppaprosesseja ostajan tai myyjän lukuun, suorittaa yhtiöiden hiljaisia osto- ja myyntitoimeksiantoja.


Liiketoiminnan konseptointi ja brändin rakentaminen

Johanna Siltala

aikalogo

Johanna Siltala

+358 (0)40 506 1508

www.konsulttiyhtymaaika.fi

Tulen auttamaan yritystäsi kaupallisen toiminnan vauhdittamisessa. Lähdemme liikkeelle yrityksen arvoista ja tavoitteista. Käymme läpi vallitsevat trendit, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan. Markkinatilanne ja kilpailijat selvitetään. Asiakkaan tarpeiden tunteminen ja niihin selkeästi vastaaminen on homman juju. Tuotteistus ja palvelumuotoilu helpottavat ostamista, joten näitä välineitä käytämme. Markkinointiin etsimme parhaat ja kustannustehokkaat välineet. Yrityksesi hyvä verkkonäkyminen on elinehto, joten siihen paneudumme erityisesti. Etsitään yhdessä yrityksesi kilpailuvaltti ja optimoidaan asiakaskokemus.

Yli 20 vuotta elintarvikealan brändimarkkinoinnissa ja yli 5 vuotta pienempien yritysten markkinoinnin asiantuntijana on tuonut Johanna Siltalalle erityisosaamista kuluttajaliiketoiminnasta sekä palveluyrityksistä. Verkostoituminen ja koulutus SOTE-alalle on antanut Johanna Siltalalle valmiudet auttaa myös SOTE-alan yrityksiä.


Oman pääoman joukkorahoitus / valintakonsultointi

Löydämme yritykselle rahoituksen “avaimet käteen” periaatteella valitun joukkorahoitusalustan kautta. Yrityksellä voi olla myös mahdollisuus julkisiin rahoitusratkaisuihin (ELY/Tekes). Yrityksen ei tarvitse perehtyä erilaisiin rahoituslähteisiin eikä panostaa aikaa pitkiin sijoittajaneuvotteluihin.

Kiihdyttämämön vaiheet:

Valmistelu: Valmistelun aikana teemme kattavan selvityksen yrityksen kasvupotentiaalista ja rahoitustarpeesta. Kirkastamme yrityksen tarinan rahoittajia kiinnostavaksi. Valmisteluvaihe kestää 4–6 viikkoa.

Rahoitus: Löydämme yritykselle rahoituksen “avaimet käteen” periaatteella valitun joukkorahoitusalustan kautta. Rahoitusvaihe kestää 6–10 viikkoa.

Kiihdytys: Asiantuntijatiimimme antaa täsmäavun liiketoiminnan kehittämiseen ja resursointiin kiihdytysvaiheessa. Kiihdyttäminen on uuden, nopeamman rytmin luomista yrityksen kehittämiseen. Arvioimme sopivan toimintamuodon konsultoinnin ja vuokrajohtajapalveluiden kombinaationa. Kiihdytysvaihe kestää 3–18 kuukautta.

 

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Konsulttiyhtymä AIKA - Antti Lehtimäki

Rakennamme kasvupolkuja. Analysoimme liiketoimintasi nykytilan ja kartoitamme uusia markkinamahdollisuuksia.

Rakennamme johdon kanssa yrityksellesi sopivan kasvupolun, joka auttaa erottautumaan pidemmällä aikavälillä.

Ainutlaatuiset kilpailuedut mahdollistavat parhaan kasvun ja kannattavuuden. Kun kasvustrategia ja kehityshankkeet visualisoidaan selkeään malliin, tietää koko henkilöstö mikä on yhteinen suunta. Olemme auttaneet monia yrityksiä vaikeistakin tilanteista uudelle kasvupolulle.


Vieraan pääoman joukkorahoitus

marika nurminen vauraus

Vauraus Oy - Marika Nurminen

050 326 1899

www.vauraus.fi

Paraskaan idea ei jalostu tuotteeksi ilman rahoitusta.

Vauraus Suomi Oy on suomalaisen joukkorahoituksen edelläkävijöitä. Vuonna 2016 yhtiö välitti liki 30 miljoonaa suomalaisille pk-yrityksille ja yhtiön markkinaosuus oli noin 74%. Vaurauden kautta yritys voi hakea vakuudetonta lainaa käyttöpääomaksi tai osaksi suurempaa investointia pankkirahoituksen lisäksi. Vaurauden rahoituksen valttina on vakuudettomuus, nopeus, joustavuus ja helppous.


Yrityksen terveyttäminen

Harri Makinen

incoserv

Incoserv Oy - Harri Mäkinen

+358 (0)50 60115

www.incoserv.fi

Yrityksen terveyttäminen
Metalli- ja konepajateollisuuden erityisosaaminen
Yritysten myyntikuntoon laitto sekä yritysjärjestelyjen jälkeinen haltuunotto

Incoserv Oy on liiketoiminnan kehittämiseen ja terveyttämiseen sekä laadunhallintaan palveluja tarjoava asiantuntijaorganisaatio.

Harri Mäkinen on sertifioitu TMC-konsultti sekä HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) ja hänellä on pitkä käytännön johtamiskokemus. Hän on myös toiminut useiden yritysten hallituksissa. Vahva osaaminen sekä näytöt useiden toimeksiantojen tuloksellista hoitamista ovat saaneet kiitosta niin yrityksiltä kuin yhteistyökumppaneilta.

Toimeksiannot ovat liittyneet yrityksen strategiatyöhön, liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä terveyttämiseen. Terveytettävät yritykset ovat joko olleet jo kriisissä tai sitten vaarassa ajautua kriisiin. On tärkeää hakea ulkopuolista apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa - mielellään jo ensimmäisten vaikeuksien ilmaantuessa. Yrityksen liiketoiminta saattaa tarvita myös ulkopuolisen asiantuntijan apua jo siinä vaiheessa, kun omat kehitystoimenpiteet eivät riitä.


Patentointi

Moosedog Juha Salo

moosedog

Moosedog oy - Juha Salo

+358 (0)40 353 7105

www.moosedog.fi

Janne Aaltonen

Janne Aaltonen

+358 (0)40 5833824

Liiketoimintasi kannalta on oleellista, että innovaatiosi on suojattu. Osana suojaa on riittävä patenttiportfolio, tavaramerkit ja mallisuojat. Moosedog Oy auttaa yritystäsi löytämään tuotteestasi suojaamiskelpoiset piirteet ja rakentamaan niille suojapiirin.


Räätälöidyt ohjelmistot


Prosessien kehittäminen

Jouni Leskinen

Phoster logo

Phoster Oy - Jouni Leskinen

+358 (0)40 760 7098

www.phoster.fi

Phoster Oy tukee yritysten liiketoiminnan kehittämistä strategian käytäntöönpanosta toimintajärjestelmän rakentamiseen. Konsultoinnissa hyödynnämme laajaa kokemustamme useilta toimialoilta ja erityisesti liiketoimintaprosessien mallintamisesta. Mallintamisen tuloksia käytämme projekteissa kehitystarpeiden analysoimisessa ja itse kehitysprojektien suunnittelussa. Viitekehyksenä kehitystyössä sovellamme esimerkiksi BSC-, SCOR-, ECR- tai muita BPR-malleja. Prosessien mallinnus avaa tien jatkuvalle kehittämiselle: henkilöt tuntevat paremmin kokonaisuuden, syy-seuraussuhteet ovat paremmin ymmärrettyjä. Dokumentoidut prosessikuvat toimivat kehitysideoiden ja todellisuuden yhdistävänä mallina.


Kansainvälistyminen

Kari Vahakangas kuva

KV Kasvu - Global Growth Oy - Kari Vähäkangas

0400 157 675

linked

Kari Vähäkangas – saavuta tavoitteesi kansainvälisesti!

 • Oletko ottanut huomioon oikeat asiat kansainvälisessä kasvusuunnitelmassasi?
 • Mitkä ovat kohdemarkkinasi?
 • Miten saat tukea valituilla markkinoilla?
 • Mitä pitäisi ottaa huomioon markkinoille etabloitumisessa ja mikä on oikea operaatiomuoto?
 • Miten valitset parhaat kumppanit ja rakennat toimivan kumppanuusstrategian?

Näihin ja kaikkiin muihinkin yrityksesi kansainvälistymishaasteisiin löydämme yhdessä ratkaisut.

Kari Vähäkangas on toiminut kansainvälistymiskonsulttina maailmalla 15 vuoden ajan johtaen Unkarin ja Puolan vientikeskuksia. Hänellä on syvällinen asiantuntemus yritysten kansainvälistymisprosesseista sekä useilta toimialoilta kuten Cleantech ja valmistava teollisuus.


 

Henkilöstöratkaisujen asiantuntija

Tapio Kallinen

Phoster logo

Kallinen Consulting Oy - Tapio Kallinen

040 356 8772

www.kallinenconsulting.fi

linked

Kallinen Consulting Oy on monipuolisia, räätälöityjä henkilöstöratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaitaan koko henkilöstön elinkaaren ajan. Oli kyseessä sitten perinteinen uuden työntekijän rekrytointi, vaativampi avainhenkilön suorahaku tai joskus valitettavasti ajankohtainen henkilöstön vähentäminen, toimii Kallinen Consulting tukenasi koko prosessin ajan. Yrityksen kantavana ajatuksena on tuntea asiakas niin hyvin, että ratkaisut voidaan hioa yhdessä jo ennen ongelmaa!

Yrityksen perustaja Tapio Kallinen on toiminut erilaisissa rooleissa henkilöstöalalla Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla jo 12 vuoden ajan, joista viimeiset neljä vuotta yrittäjänä.


Verkkosivustot, verkkokaupat ja markkinointi

Arttu Arojoki

Sivustamo Oy

Sivustamo Oy - Arttu Arojoki

040 187 6637

www.sivustamo.fi
linked

henri wikström

Henri Wikström

040 187 6612

www.sivustamo.fi
linked

noora

Noora Laahanen

040 187 6686

www.sivustamo.fi
linked

Sivustamo on täyden palvelun markkinointikumppani. Sivustamo työllistää yhdeksän oman alansa asiantuntijaa ja kasvaa yhä. Sivustamo tarjoaa asiakkaille kotisivuja, verkkokauppoja, markkinointia ja mainontaa, sisällöntuotantoa, graafista suunnittelua sekä video- ja valokuvausta.