Palveluprosessi / Q&A

Mikä kasvuyrittäjäpalvelu on?

Kasvuyrittäjäpalvelu on avoin palvelu kaikille Varsinais-Suomen kasvuhaluisille pk-yrityksille. Kasvuyrittäjäpalvelussa kartoitetaan kasvuhaluisia pk-yrityksiä ja autetaan niitä ponnistamaan uudelle tasolle. Ensin tehdään kyselytutkimus, jossa selvitetään yritysten kasvuhaluja, kasvun toteutusmuotoja ja arvioidaan kasvuvalmiuksia. Sen jälkeen kasvun asiantuntijayritykset tulevat ottamaan yhteyttä vastanneisiin yrityksiin ja läpikäymään tarkemmin kehitystarpeita.

Yrityskohtaisesti kasvun kannalta tärkeimmäksi nimetyn kehittämisalueen asiantuntija tulee käymään yrityksessä. Muut palvelun asiantuntijat tuovat tarvittaessa oman osaamisensa mukaan yrityksen kehittämiseen koordinoidusti, jolloin yritys saa koko asiantuntijaverkoston osaamisen käyttöönsä helposti ja vaivattomasti.

Mitä hyötyä yritykseni saa kasvuyrittäjäpalvelusta?

Saat yrityksestäsi tutkimusraportin, jossa on analyytikon arvio yrityksesi kasvuvalmiuksista ja kehityskohteista. Raportissa on kaikki vastaamasi tutkimuskysymykset ja niihin omat vastauksesi. Ne toimivat jatkossa myös hyvänä muistilistana. Saat raportin yrityksestäsi sähköpostitse noin 3 viikon sisällä vastattuasi kyselyyn.

Asiantuntija ottaa sen jälkeen yhteyttä ja tarjoaa apua yrityksesi kasvun tueksi niille kehittämisalueille, jotka ovat yrityksesi kasvun kannalta kriittisimmät ja joissa valmiudet eivät vielä ole riittäviä.

Esimerkkejä aiemmilla kierroksilla osallistuneiden yritysten saamista hyödyistä:

1. kierros 2013-2014

"Kartoitettiin aluksi yrityksen voimavarat, mallinnettiin toimialalla syntyneitä ilmiöitä ja kysynnän luonnin mekanismeja. Näiden tuloksena löydettiin täysin uudenlainen tapa markkinoida toimialallamme. Asiantuntijoiden tiimi toimi hyvin koordinoidusti ja yhteistyössä rakensi nopeasti ratkaisuja. Toiminta oli mutkatonta. Löydettiin projektin aikana tarvittavia uusia resursseja, uusia yhteistyökumppaneita ja vahvistusta yrityksen johtoon."

Arto Martelius, toimitusjohtaja, Martelius-Exhaust Oy

2. kierros 2015-2016

"Yritys oli kiinnostunut laajentamaan toimintaansa uudelle liiketoiminta-alueelle. Kasvuyrittäjäpalvelun asiantuntijoiden kanssa laadittiin kasvustrategia, jonka avulla uuden liiketoiminta-alueen investoinnin resursointi, rahoitus ja aikataulutus helpottuivat merkittävästi. Strategian ja siihen liittyvän investointisuunnitelman avulla vakuutettiin rahoittajat ja viranomaiset hankkeen kannattavuudesta.

Uuden liiketoiminta-alueen toimintamalleja, asiakaspotentiaalia ja kilpailijoita kartoitettiin strategisella markkinatutkimuksella. Syntyneen näkemyksen perusteella pystyttiin mitoittamaan tuotantokapasiteettia, segmentoimaan asiakkaita ja arvioimaan eri asiakkaiden potentiaalia."

Mikko Nikander, toimitusjohtaja, Peittaus Nikander Oy

Miten kasvuyrittäjäpalvelu etenee?

Ilmoittautumalla palveluun osallistujalle soitetaan ja sovitaan aika puhelinhaastattelulle. Haastattelun perusteella tehdään raportti yrityksen kasvumahdollisuuksista ja kriittisistä kehittämiskohteista. Vastaaja saa raportin luettavakseen, jonka jälkeen vastaajan ja keskeisimmän kehittämisalueen asiantuntijalle sovitaan palaveri, jossa läpikäydään raportti ja yrityksen kehittämismahdollisuuksia.

Mihin sitoudun ja mitä kustannuksia tästä syntyy?

Kasvuyrittäjäpalveluun osallistumalla sitoudut vastaamaan puhelinhaastatteluun, jonka perusteella yrityksen kasvumahdollisuuksista tehdään raportti. Lisäksi palveluun kuuluu asiantuntijan kanssa käytävä palaveri. Koko prosessi tähän asti on sinulle täysin maksuton eikä sido sinua mihinkään muuhun. Mikäli haluat lähteä kehittämään yritystäsi laajemmalla kehittämishankkeella asiantuntijan ehdotuksen perusteella, kyseessä on normaali kehittämistoiminta, josta neuvotellaan erikseen.

Pitääkö yritykseni olla Varsinais-Suomen Yrittäjien ja paikallisyhdistyksen jäsen, jotta voin osallistua?

Ei tarvitse, eikä osallistuminen sido sinua liittymään. Varsinais-Suomen Yrittäjät tarjoaa tällä kierroksella palvelua poikkeuksellisesti myös muillekin kuin jäsenille. Varsinais-Suomen historiallisen hyvien kasvunäkymien vuoksi Varsinais-Suomen Yrittäjät haluaa tarjota kaikille maakunnan pk-yrityksille työkaluja kannattavan kasvun rakentamiseen ja hallitsemiseen.

Voit liittyä Suomen suurimman elinkeinoelämän järjestön jäseneksi täällä ›

Saat samalla käyttöösi muutkin yrittäjäjärjestön edut ja palvelut.

Miten voin osallistua kasvuyrittäjäpalveluun?

Voit osallistua kasvuyrittäjäpalveluun täyttämällä ja lähettämällä nettisivuillamme olevan lomakkeen.

Lähde mukaan Kasvuyrittäjäpalveluun! ›